Paul Boersma     Sophia Perennis
Sacrale kunst wereldwijd door Titus Burckhardt

Uitgangspunten en werkwijzen.
Een vertaling van: PRINCIPES ET MÉTHODES DE L’ART SACRÉ, Dervy Livres, Parijs, 1958


Vertaling met raadpleging van de Duitse versie van de auteur:
“Vom Wesen heiliger Kunst in den Weltreligionen”, Zürich, 1955
De Duitse tekst werd gevolgd daar waar deze helderder of uitvoeriger was dan de Franse.
Inhoud
Leven en werk van Titus Burckhardt

I        INLEIDING

II         SCHEPPING VAN DE HINDOEÏSTISCHE TEMPEL
1.         Vierkant en cirkel
2.         Het middelpunt van de wereld
3.         De oriëntering          
4.         De Vāstu-Purusha-mandala: twee betekenissen
5.         Het stempel van het heelal
6.         De Vāstu-Purusha-mandala en het schaakspel
7.         Lichaam, ziel en geest van de tempel
8.         De tempel als wereldberg
9.         Beeldhouwkunst en danskunst

III        GRONDSLAGEN VAN DE CHRISTLIJKE KUNST
1.         Iconenkunst en ambacht
2.         Symboliek van het kerkgebouw
3.         Symboliek van het ambachtswerk
4.         ‘Forma’ en ‘materia'
5.         Verband tussen liturgie en sacrale kunst
6.         De heilige afbeelding
7.         De stijl van de iconen

IV:       DE ICONOGRAFIE VAN HET ROMAANSE KERKPORTAAL
1.         Algemene symboliek van de deur
2.         Het portaal van Saint Gall
3.         Betekenis van de ornamenten
4.         Het portaal van Moissac
5.         Het Koninklijke Portaal van Chartres

V         GRONDSLAGEN VAN DE ISLAMITISCHE KUNST
1.         Betekenis van de afwezigheid van afbeeldingen
2.         Nomadendom en spirituele geometrie
3.         De bouwkunst
4.         De arabesk
5.         Kosmologische symboliek
6.         Betekenis van de klederdracht
7.         De kalligrafie

VI        HET BOEDDHABEELD
1.         Band met de hindoeïstische kunst
2.         Historische gelijkenis en bovennatuurlijke genadegave
3.         Nadere bijzonderheden en vreemde invloeden

VII       HET LANDSCHAP IN DE KUNST VAN HET VERRE OOSTEN
1.         Afbeeldingen van de leegte
2.         Zen schilderkunst
3.         Niet-bewustzijn en onderbewustzijn
4.         Landschap en bouwkunst
5.         De waterval

VIII      VERVAL EN VERNIEUWING VAN DE CHRISTELIJKE KUNST
1.         Het genie en de spirituele economie
2.         Het naakt en de perspectief
3.         De afbeelding van de mens
4.         Renaissance en barok
5.         Kunst en kaste
6.         De breuk van de negentiende eeuw
7.         Mogelijke hernieuwing

Tabellen illustraties